Oprocentowanie
Oferta banku
O banku
strona główna | O banku | Historia banku
Niedziela 9 Sierpnia 2020, 21:27
Imieniny:Jan, Klarysa, Miłorad, Roland, Roman, Romuald


wróć do menu

Rys historyczny Banku Spółdzielczego w Pszczółkach

Bank Spółdzielczy w Pszczółkach powstał w marcu 1960 roku pod pierwotną nazwą „Kasa Spółdzielcza w Pszczółkach". Grupa Założycieli w liczbie 32 osób zebrała się w grudniu 1959 roku.
W skład grupy inicjatywnej weszły między innymi takie osoby jak: Sitko Jan, Woźniak Leopold, Słomski Stanisław, Sałata Wacław, Szczepański Władysław, Soczewa Edward, Kwietniewski Franciszek, Kot Leon, Patrzałek Józef, Szozda Mieczysław, Pawęzka Piotr, Kiński Zdzisław i inni.
Osobowość prawną Bank uzyskał dokładnie 23 marca 1960 roku poprzez wpis do sądowego rejestru spółdzielni. Udział członkowski wynosił początkowo 100 zł.
W skład pierwszego Zarządu Kasy Spółdzielczej w Pszczółkach weszli: Szczepański Władysław - przewodniczący, Mrożek Adam - zastępca przewodniczącego, Sitko Jan, Olbory Feliks i Sałata Wacław - członkowie. W statucie Kasy zapisano, że celem działania Kasy jest „udzielanie pożyczek w ramach państwowych planów kredytowych, zaliczkowanie kontraktacji, wypłaty za dostawy płodów rolnych, a także przyjmowanie i wypłacanie wkładów oszczędnościowych".
Celem działania Kasy Spółdzielczej, a następnie Spółdzielczego Banku Ludowego, w latach 60-tych było również upowszechnianie idei oszczędzania wśród młodzieży szkolnej. W tym celu organizowane były w szkołach podstawowych Szkolne Kasy Oszczędnościowe.
Działalność swoją Kasa Spółdzielcza rozpoczęła w wynajętym lokalu o pow. 36 m2 u Państwa Soczewów przy ulicy Pomorskiej naprzeciw obecnej siedziby Banku. Lokal ten służył Bankowi aż do lipca 1975 roku. Terenem działania Kasy Spółdzielczej w Pszczółkach był teren gromady Pszczółki i Suchy Dąb w powiecie gdańskim.
Dla obsługi członków i klientów z gromady Suchy Dąb został uruchomiony Punkt Kasowy w Suchym Dębie w pomieszczeniu wynajętym od Gminnej Spółdzielni.
W roku 1962 nastąpiła zmiana statutu, w myśl którego dokonano zmiany nazwy spółdzielni na „Spółdzielczy Bank Ludowy w Pszczółkach", a jednocześnie podwyższony został udział członkowski do wysokości 200 zł.
W takich warunkach organizacyjnych, przy zmieniającym się składzie osobowym Rady i Zarządu Bank działał do roku 1973.
W roku 1973 na skutek zmian w podziale administracyjnym kraju teren działania Banku powiększył się o trzy miejscowości: Różyny, Kleszczewko i Giemlice.
Ponadto w roku 1973 Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielczego Banku Ludowego na Bank Spółdzielczy w Pszczółkach, pod którą to nazwą Bank funkcjonuje do dzisiaj. Również w roku 1973 podwyższony został udział członkowski do wysokości 400 zł.
W roku 1974 po zmianie na stanowiska Kierownika Banku, którym został Henryk Schulz rozpoczęta została budowa własnego budynku bankowego. Budowa ta prowadzona była przy dużym wsparciu i zaangażowaniu wielu członków Banku oraz ówczesnych władz gminy. Przełomowym rokiem w działalności Banku Spółdzielczego w Pszczółkach był rok 1975. W tym roku w miesiącu lipcu Bank przeniósł się do nowo wybudowanego budynku bankowego przy ulicy Pomorskiej 18 A, w którym do dzisiaj prowadzi swoją działalność.
Drugą istotną zmianą organizacyjną w roku 1975 w działalności Banku, na mocy odgórnych decyzji państwowych, banki spółdzielcze uzyskały z dniem 1 lipca 1975 roku nowe kompetencje, polegające na przejęciu od banków rolnych całej obsługi kredytowej ludności wiejskiej. W nowej sytuacji organizacyjnej Bank Spółdzielczy w Pszczółkach stał się jedyną instytucją kredytującą rolnictwo indywidualne oraz czynności związane ze sprzedażą gruntów Państwowego Funduszu Ziemi.
W kolejnym 1976 roku Bank przejął obsługę finansową rachunków budżetu gminy w
Pszczółkach, a jednocześnie skierował swoją ofertę kredytową oraz obsługi rachunków bankowych do sektora pozarolniczego i osób fizycznych. W roku 1977 teren gminy Suchy Dąb został włączony do Gminy Pszczółki.
W takim układzie organizacyjnym bez znaczących zmian Bank funkcjonował praktycznie do roku 1990, w którym to roku doszło do wielkiej transformacji i przebudowy systemu ekonomicznego Kraju. Okres transformacji i dostosowywania spółdzielczości bankowej w Polsce do gospodarki rynkowej rozpoczął się w 1990 roku. Obejmował on zmiany w strukturze organizacyjnej i statusie prawno-ekonomicznym banków spółdzielczych. Bank Gospodarki Żywnościowej utracił swoją funkcję nadzorczą wobec banków spółdzielczych i banki stały się faktycznie w pełni samodzielnymi i odpowiedzialnymi za swoje wyniki. Okres lat 1990-2000 dla bankowości spółdzielczej charakteryzował się poszukiwaniem rozwiązań organizacyjnych i zrzeszeniowych oraz usytuowaniem polskiej spółdzielczości bankowej w systemie bankowym w Polsce.
Tworzenie wielu Zrzeszeń Banków Spółdzielczych skończyło się w efekcie utworzeniem funkcjonujących do dzisiaj trzech Zrzeszeń banków spółdzielczych tzn. Spółdzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Mazowieckiego Regionalnego Banku. Dla Banku Spółdzielczego w Pszczółkach ten długotrwały proces przystosowawczy został zakończony w 2002 roku, w którym to roku Bank Spółdzielczy w Pszczółkach wraz z innymi bankami spółdzielczymi zrzeszył się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu tworząc Spółdzielczą Grupę Bankową zrzeszającą aktualnie 150 banków spółdzielczych. Swoją działalność Bank prowadzi w dwóch placówkach: w Centrali Banku w Pszczółkach oraz w Filii w Suchym Dębie.
W roku 1997 - 1998, po zakupieniu działki w Suchym Dębie przystąpiono do budowy nowego budynku dla Filii. W 1999 roku został oddany do użytku nowo wybudowany budynek w Suchym Dębie, w którym funkcjonuje Filia Banku.
Według stanu na koniec 2010 roku Bank zrzeszał 416 członków, których suma wpłaconych udziałów członkowskich wynosiła
W warunkach dużej konkurencji w systemie bankowym celem działania Banku musi być konieczność sprostania wzrastającym wymaganiom Klientów.
Bank Spółdzielczy w Pszczółkach od lat z powodzeniem konkuruje na miejscowym rynku bankowym oferując nowoczesne produkty bankowe po konkurencyjnych cenach.
Bank oferuje szeroki zakres produktów kredytowych, depozytowych i rozliczeniowych, w tym również: Bank Internetowy, karty płatnicze i karty kredytowe, bankomaty, pośrednictwo w rozliczeniach dewizowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe.
Mimo niewielkich rozmiarów działalności Bank posiada bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne obrazujące sytuację ekonomiczno-finansową.
Wskaźniki te potwierdzają, że Bank Spółdzielczy w Pszczółkach jest Bankiem zapewniającym bezpieczeństwo zgromadzonych w nim środków pieniężnych.
Konsekwencja w realizacji przyjętej strategii rozwoju Banku Spółdzielczego przynosi wymierne efekty w postaci wzrostu: funduszy własnych, wyniku finansowego, obliga kredytowego, depozytów oraz liczby rachunków.4,4139
3,7302
4,0856
4,8878
KALKULATORY:

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomoc± mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urz±dzeniu obsługuj±cym przegl±darkę internetow±. Informacje przechowywane s± w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bspszczolki.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystaj±c z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoj± przegl±darkę zezwalaj±c lub blokuj±c tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bspszczolki.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urz±dzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz±dzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwo¶ci zmiany ustawień w przegl±darce: Polityka Cookies.