Oprocentowanie
Oferta banku
O banku
strona główna | Oferta banku | Kredyty
Niedziela 9 Sierpnia 2020, 21:49
Imieniny:Jan, Klarysa, Miłorad, Roland, Roman, Romuald


wróć do menu
Kredyty na działalność rolniczą
Kredyt „Dobry Plon"
  • przeznaczony na zakup środków do produkcji rolniczej,
  • wysokość kredytu - 1.200 zł na 1 ha użytków rolnych,
  • okres kredytowania - 1 rok,
  • rozliczenie z wykorzystania kredytu na podstawie faktur VAT.
Agrokredyt
Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą rozumianą jako działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, a także wynajmowanie przez rolników kwater, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
· kwota kredytu jest uzależniona od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, którego minimalna wielkość wynosi 4 ha. Maksymalna kwota kredytu to 50% wartości gruntów rolnych, jednak nie więcej niż 500.000 zł,
· okres kredytowania do 60 miesięcy,
· kredyt ma charakter odnawialny tzn. każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w BS daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu,
· zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości rolnej,
· spłata kredytu następuje w terminach ustalonych w umowie o kredyt,
· oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalane w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę BS,
· uproszczona procedura rozpatrywania wniosku.
Kredyty „Unijne"
Na potrzeby klientów starających się o unijne środki strukturalne przygotowany został specjalny produkt „Kredyt unijny SGB" pozwalający dofinansować nawet do 100% przedsięwzięcia (nie jest to więc typowy kredyt pomostowy, którym finansuje się wyłącznie część przedsięwzięcia podlegającą dotacji). Kredyt ten jest oparty na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu kredytu najlepszym klientom banku tj.: korzystnych prowizji i oprocentowania zróżnicowanego w zależności od okresu kredytowania, możliwości karencji w spłacie kapitału i terminów spłaty dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta i jego projektu.4,4139
3,7302
4,0856
4,8878
KALKULATORY:

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomoc± mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urz±dzeniu obsługuj±cym przegl±darkę internetow±. Informacje przechowywane s± w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bspszczolki.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystaj±c z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoj± przegl±darkę zezwalaj±c lub blokuj±c tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bspszczolki.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urz±dzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz±dzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwo¶ci zmiany ustawień w przegl±darce: Polityka Cookies.