Oprocentowanie
Oferta banku
O banku
strona główna | Oferta banku | Karty płatnicze
Niedziela 9 Sierpnia 2020, 23:15
Imieniny:Jan, Klarysa, Miłorad, Roland, Roman, Romuald


wróć do menu

Karty dla prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą:

 • MasterCard Business
 • MasterCard Business Gold
 • Visa Business Elektron
Karty MasterCard Business i MasterCard Business Gold są międzynarodowymi kartami płatniczymi, za pomocą których Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą:
 1. płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty,
 2. wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty
Kartami, o których mowa można dokonywać operacji:
 1. z fizycznym użyciem karty, wymagających potwierdzenia poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN,
 2. bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), które wymagają podania prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. wartość CVC2):
  1. operacje zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order - MOTO),
  2. operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu.
Karty MasterCard Business i MasterCard Business Gold są kartami z odroczonym terminem płatności typu „charge". Oznacza to, iż operacje mogą być dokonywane powyższymi kartami wydanymi do Rachunku w jednym cyklu rozliczeniowym (w ciągu miesiąca) do wysokości przyznanego limitu miesięcznego, a w danym dniu do wysokości niewykorzystanego limitu miesięcznego, z zastrzeżeniem limitów dziennych. Konto Posiadacza rachunku, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu rozliczenia, tj. w trzecim dniu roboczym po zakończeniu miesiąca.
Karta Visa Business Electron jest międzynarodową kartą płatniczą, za pomocą której Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą:
 1. płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty,
 2. wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty.
Karta, o której mowa funkcjonuje w środowisku elektronicznym, co oznacza, iż musi być użyta w chwili dokonywania transakcji w Terminalach POS. Karta nie może być używana do dokonywania transakcji w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w imprinter. Karta nie może zostać użyta przy zakupach telefonicznych, dokonanych drogą pocztową lub poprzez Internet.4,4139
3,7302
4,0856
4,8878
KALKULATORY:

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomoc± mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urz±dzeniu obsługuj±cym przegl±darkę internetow±. Informacje przechowywane s± w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bspszczolki.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystaj±c z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoj± przegl±darkę zezwalaj±c lub blokuj±c tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bspszczolki.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urz±dzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz±dzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwo¶ci zmiany ustawień w przegl±darce: Polityka Cookies.