Oprocentowanie
Oferta banku
O banku
strona główna | Oferta banku | Karty dla osób fizycznych
Niedziela 9 Sierpnia 2020, 21:29
Imieniny:Jan, Klarysa, Miłorad, Roland, Roman, Romuald


wróć do menu

Karty dla osób fizycznych:

Dla osób fizycznych oferowane są zarówno karty debetowe, karty typu „charge" z odroczonym terminem płatności jak również karty kredytowe.
W ramach kart debetowych występują karty:
  • Visa Elektron
  • Visa Elektron Młodzieżowa
  • Maestro

Karty Maestro, Visa Electron oraz Visa Electron ,,młodzieżowa`` są międzynarodowymi kartami płatniczymi, za pomocą których Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą:
1) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty,
2) wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty.
Karty, o których mowa funkcjonują w środowisku elektronicznym, co oznacza, iż muszą być użyte w chwili dokonywania transakcji w Terminalach POS lub w bankomatach.
Karty nie mogą być używane do dokonywania transakcji w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w imprinter.
Karty nie mogą zostać użyte przy zakupach telefonicznych, dokonanych drogą pocztową lub poprzez Internet.
Karty Maestro i Visa Electron wydawane są osobom fizycznym do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz subkont wydzielonych w ramach rachunku wkładów płatnych na każde żądanie prowadzonych przez Bank.

Karty płatnicze typu „charge" z odroczonym terminem płatności dla osób fizycznych to:
  • MasterCard Standard
  • MasterCard Gold
  • Visa Classic

Karty MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic są międzynarodowymi kartami płatniczymi, za pomocą których Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą:
1) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty,
2) wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty.
Kartami, o których mowa można dokonywać operacji:
1) z fizycznym użyciem karty, wymagających potwierdzenia poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN,
2) bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), które wymagają podania prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. wartość CVV2/CVC2):
a) operacje zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone - MOTO),
b) operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu.
Karty MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic są kartami z odroczonym terminem płatności typu „charge". Oznacza to, iż operacje mogą być dokonywane powyższymi kartami wydanymi do Rachunku w jednym cyklu rozliczeniowym (w ciągu miesiąca) do wysokości przyznanego limitu miesięcznego, a w danym dniu do wysokości niewykorzystanego limitu miesięcznego, z zastrzeżeniem limitów dziennych. Konto Posiadacza rachunku, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu rozliczenia, tj. w trzecim dniu roboczym po zakończeniu miesiąca.4,4139
3,7302
4,0856
4,8878
KALKULATORY:

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomoc± mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urz±dzeniu obsługuj±cym przegl±darkę internetow±. Informacje przechowywane s± w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bspszczolki.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystaj±c z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoj± przegl±darkę zezwalaj±c lub blokuj±c tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bspszczolki.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urz±dzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz±dzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwo¶ci zmiany ustawień w przegl±darce: Polityka Cookies.