Oprocentowanie
Oferta banku
O banku
strona główna | Oprocentowanie | Kredyty
Sobota 29 Lutego 2020, 10:34
Imieniny:Dobronieg, Roman


Oprocentowanie kredytów:

1. Kredyty standardowe na działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą:
-stawka WIBOR1) 3M lub 1M plus marża 2 - 8 p.p.
-stopa redyskonta weksli NBP plus marża 2 - 8 p.p.
2. Kredyty Unijne
stawka WIBOR1) 3M lub 1M + marża 2 - 6 p.p.

3. Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej „Dobry Plon"
redyskonto weksli NBP + marża 5 p.p.

4. Kredyt na cele inwestycyjne rolnicze
stawka WIBOR 3M + marża 2,5 - 5 p.p.

5.
Kredyty gotówkowe oprocentowane według stałej stopy procentowej               
10,00 %

6.
Kredyty gotówkowe oprocentowane według zmiennej stopyprocentowej         

stawka WIBOR 12M6 + marża 2- 10  p.p.
7. Kredyty w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym /ROR/
stawka WIBOR 12M6 + marża 5 – 10 p.p.

8.
Kredyty na cele mieszkaniowe                   

stawka WIBOR2) 3M + marża 1,9 - 6 p.p.
9.
Kredyty na zakup samochodów    

stopa redyskonta weksli NBP plus marża 3-8 p.p.
10. Pożyczki hipoteczne
stawka WIBOR2) 3M + marża 2 - 8 p.p.

11. Kredyty przeterminowane i czeki bez pokrycia    
4-rokrotność stopy procentowej kredytu lombardowego NBP

1) Stawka WIBOR liczona jest jako średnia z ostatnich 5 dni kwotowań WIBOR-u1M lub 3M, z miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego 1 miesiąca. 2)Stawka WIBOR 3M liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego kwartału.4,3355
3,9255
4,0734
5,0657
KALKULATORY:

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomoc± mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urz±dzeniu obsługuj±cym przegl±darkę internetow±. Informacje przechowywane s± w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bspszczolki.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystaj±c z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoj± przegl±darkę zezwalaj±c lub blokuj±c tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bspszczolki.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urz±dzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz±dzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwo¶ci zmiany ustawień w przegl±darce: Polityka Cookies.