Oprocentowanie
Oferta banku
O banku
strona główna | Oprocentowanie | Kredyty
Niedziela 9 Sierpnia 2020, 22:07
Imieniny:Jan, Klarysa, Miłorad, Roland, Roman, Romuald


Oprocentowanie kredytów:


     
   
 1.  Kredyty standardowe na działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą:  
- stawka WIBOR 1Mlub 3M2 plus marża 2,00% - 8,00%
- stopa redyskonta weksli NBP plus marża 2,00% - 8,00%

2.
Kredyty Unijne:


stawka WIBOR 1Mlub 3M2 + marża 2,00% - 6,00%

3.
Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej „Dobry Plon":

redyskonto weksli NBP + marża 6,50%

4.
Kredyty komercyjne na cele inwestycyjne rolnicze udzielane według kryteriów jak dla kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR:

stawka WIBOR 3M2 + marża 2,50% - 5,00%

5.
Kredyty gotówkowe oprocentowane według zmiennej stopy procentowej:


stawka WIBOR 12M3 + marża 2,00%- 7,00%
6.
Kredyty gotówkowe oprocentowane według stałej stopy procentowej na okres do 24 miesięcy:
 
 
7,20%
7.
Kredyty w ROR, debet w ROR (dopuszczalny):


7,20%

8.
Kredyty na cele mieszkaniowe                   


stawka WIBOR 3M2  + marża 1,90% - 6,00%
9.
Kredyty na zakup samochodów    


stopa redyskonta weksli NBP plus marża 3,00% - 8,00%
10.
Pożyczki hipoteczne

stawka WIBOR 3M2 + marża 2,00% - 8,00%


11.
12.Kredyty i inne należności przeterminowane - 4 - krotność stopy procentowej kredytu lombardowego NBP. Obowiązuje dla umów zawartych do dnia 31 grudnia 2015 r.:

Kredyty i inne należności przeterminowane - Obowiazuje dla umów zawartych od 01 stycznia 2016r..


4-rokrotność stopy procentowej kredytu lombardowego NBP
2-krotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunu rocznych. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,50% i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".1) Stawka WIBOR liczona jest jako średnia z ostatnich 5 dni kwotowań lub z całego miesiąca  WIBOR-u 1M lub 3M, z miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego 1 miesiąca. Dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to miesiąc poprzedzający uruchomienie kredytu.
2)Stawka WIBOR 3M liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego kwartału.
3)Stawka WIBOR 12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 ltego kolejnego roku kalendarzowego

 4,4139
3,7302
4,0856
4,8878
KALKULATORY:

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomoc± mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urz±dzeniu obsługuj±cym przegl±darkę internetow±. Informacje przechowywane s± w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bspszczolki.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystaj±c z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoj± przegl±darkę zezwalaj±c lub blokuj±c tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bspszczolki.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urz±dzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz±dzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwo¶ci zmiany ustawień w przegl±darce: Polityka Cookies.