Oprocentowanie
Oferta banku
O banku
strona główna | Oprocentowanie | Kredyty
Czwartek 17 Stycznia 2019, 00:21
Imieniny:Antoni, Jan, Ro¶cisław


Oprocentowanie kredytów:

1. Kredyty standardowe na działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą:
-stawka WIBOR1) 3M lub 1M plus marża 3 - 8 p.p.
-stopa redyskonta weksli NBP plus marża 5 - 8 p.p.
2. Kredyty Unijne stawka WIBOR1) 3M lub 1M + marża 4 - 6 p.p.
3. Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej „Dobry Plon" redyskonto weksli NBP + marża 5,5 p.p.
4. Kredyt na cele inwestycyjne rolnicze stawka WIBOR 3M + marża 2,5 - 5 p.p.
5. Kredyty gotówkowe udzielane na okres:
Oprocentowanie
Zmienne Stałe
do 12 m-cy 10,00 % 10,00 %
do 24 m-cy 10,00 % 10,00 %
do 36 m-cy 10,00 % -
powyżej 36 m-cy 10,00 % -
6. Kredytyw rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym /ROR/ 10,00 %
7. Debet w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (dopuszczalny) 10,00 %
8. Kredyty na cele mieszkaniowe stawka WIBOR2) 3M + marża 2 - 6 p.p.
9. Kredyty na zakup samochodów - stopa redyskonta weksli NBP + marża 5 - 10 p.p.
10. Pożyczki hipoteczne stawka WIBOR2) 3M + marża 2 - 8 p.p.
11. Kredyty przeterminowane i czeki bez pokrycia - 4-rokrotność stopy procentowej kredytulombardowego NBP
1) Stawka WIBOR liczona jest jako średnia z ostatnich 5 dni kwotowań WIBOR-u1M lub 3M, z miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego 1 miesiąca. 2)Stawka WIBOR 3M liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego kwartału.4,2929
3,7619
3,8066
4,8439
KALKULATORY:

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomoc± mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urz±dzeniu obsługuj±cym przegl±darkę internetow±. Informacje przechowywane s± w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bspszczolki.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystaj±c z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoj± przegl±darkę zezwalaj±c lub blokuj±c tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bspszczolki.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urz±dzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz±dzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwo¶ci zmiany ustawień w przegl±darce: Polityka Cookies.